Ausbildungszüge der FF Annaberg

Zug 1 der FF Annaberg Zugskommandant Georg Wintersteller

Zug 1

 

Erste Reihe von links nach rechts:
Christian Hirscher, Martin Promok, Georg Pölzleitner, Blasius Oberauer, Martin Hirscher, Martin Schlager, OFK Rupert Hirscher

Zweite Reihe von links nach rechts:
Peter Wintersteller, Georg Menneweger, Eva Hirscher, Johann Oberauer, Robert Lanner, Florian Grünwald, Peter Bergmüller, Andreas Ortinau.

Nicht am Bild:
Alexander Rettenbacher, Josef Wallinger, Franz Wintersteller, Christoph Ziller

 

Zug 2 der FF Annaberg Zugskommandant Christian Ebner

Zug 2

 

Erste Reihe von links nach rechts:
Matthias Krallinger, Matthias Bergschober, Christian Ebner, Peter Krallinger, Gerald Pfarrhofer, Hans-Peter Wintersteller, OFK Rupert Hirscher.

Zweite Reihe von links nach rechts:
Günter Michael Bergschober Johann Buchegger, Johann Buchegger, Georg Windhofer, Georg Lanzinger.

Nicht am Bild:
Gerald Kendlbacher, Andreas Krallinger, Gerald Lackner, Richard Quehenberger, Anton Schlager, Martin Schlager, Markus Windhofer, Thomas Wintersteller

 

Zug 3 der FF Annaberg Zugskommandant Gerold Pfister

Zug 3

 

Erste Reihe von links nach rechts:
Georg Schlager, Georg Wintersteller jun., Peter Kendlbacher, Gerold Pfister, Blasius Krallinger, Georg Hirscher, OFK Rupert Hirscher.

Zweite Reihe von links nach rechts:
Markus Lanner, Dominik Windhofer, Johann Quehenberger, Anton Ramsauer, Helmut Schilchegger, Siegfried Rettenbacher.

Dritte Reihe von links nach rechts:
Florian Eder, Florian Pfister, Hubert Oberauer, Stefan Rettenbacher, Peter Schlager, Josef Quehenberger, Michael Krallinger

Nicht am Bild:
Johann Hirscher, Martin Schlager, Georg Wintersteller sen., Josef Wintersteller